Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Thông tin truy cập

Đang xem: 49
Hôm nay: 2305
Trong tuần: 18778
Trong tháng: 86197
Tất cả: 11153409

Giới thiệu về Vĩnh Long

Vĩnh Long là vùng đất được hình thành từ giữa thế kỷ thứ VII, từng được biết đến qua những tên gọi như Trấn Vĩnh Thanh, Dinh Long Hồ với bề dày lịch sử gần 300 năm hình thành, phát triển cùng nhiều biến đổi về địa danh, địa giới. Theo Gia Đinh thành thống chí, tác giả Trinh Hoài đã ghi Trấn Vĩnh Thanh xưa (Vĩnh Long ngày nay) đã sớm phát triển thành nơi "giàu có, đông đúc". 

Vĩnh Long là vùng đất được hình thành từ giữa thế kỷ thứ VII, từng được biết đến qua những tên gọi như Trấn Vĩnh Thanh, Dinh Long Hồ với bề dày lịch sử gần 300 năm hình thành, phát triển cùng nhiều biến đổi về địa danh, địa giới. Theo Gia Đinh thành thống chí, tác giả Trinh Hoài đã ghi Trấn Vĩnh Thanh xưa (Vĩnh Long ngày nay) đã sớm phát triển thành nơi "giàu có, đông đúc". Từ những năm 1770, vùng đất Nam bộ xưa bị quân Xiêm xâm lược và người dân phải sống trong đêm trường nô lệ dưới ách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp. Qua nhiều biến cố lịch sử đã hình thành nên thế hệ con người Nam bộ nói chung và người dân Vĩnh Long nói riêng truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và quyết tâm bảo vệ chủ quyền, bờ cõi quốc gia, dân tộc. Điển hình là khởi nghĩa Lê Cẩn, Nguyễn Giao giết tên tỉnh trưởng Pháp ở Vĩnh Long là Alix Sali Setti vào 15/2/1872 ở trận Cầu Vông ( Vũng Liêm), trận đánh "Một mất một còn" với Pháp trên dòng sông Cổ Chiên năm 1885.   

Nối tiếp truyền thống, lớp thanh niên Vĩnh Long luôn phát huy sức trẻ, anh hùng, quả cảm, giàu lòng nhân ái, thông minh, sáng tạo…cùng đóng góp, xây dựng nên vùng đất phương Nam trù phú.

Từ phong trào đấu tranh yêu nước cho đến khi chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Long được thành lập vào tháng 2/1931, các cơ sở Đảng ở Vĩnh Long rất coi trọng lực lượng thanh niên, xem thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, là đội quân xung kích cần được phát huy. Chính vì thế, Đảng chỉ đạo đưa thanh niên vào các tổ chức Công Hội đỏ, Nông Hội đỏ… thành lập các hội thu hút thanh niên tham gia như: hội gặt đập, hội tương tế, hội ái hữu, hội truyền bá chữ quốc ngữ…Thông qua các tổ chức hội này Đảng đã tập hợp, giáo dục và lãnh đạo thanh niên đấu tranh cách mạng làm nên cao trào yêu nước giai đoạn từ 1930-1931 và 1936-1939  mà đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940.

 Lịch sử hình thành nên tổ chức Đoàn thanh niên ở Vĩnh Long bắt đầu từ năm 1943 với tên gọi tổ chức Thanh niên Tiền Phong và Thanh niên Cứu Quốc nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách, động viên tinh thần kháng chiến chống giặc, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tuyên truyền đời sống mới, chống mù chữ…

Đến cuối năm 1947 đầu 1948, Tỉnh ủy chủ trương thành lập tổ chức Liên Đoàn thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long để mở rộng mặt trận thanh niên bao gồm các tổ chức: Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đoàn Thanh niên dân chủ, Đoàn Thanh niên công giáo kháng chiến…thực hiện mục tiêu vận động và phát huy mọi tầng lớp thanh niên trở thành đội quân xung kích của Đảng.

Từ đó dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên dân chủ Vĩnh Long lớn mạnh nhanh chóng và phát triển rộng rãi. Đoàn đóng vai trò nòng cốt, hạt nhân đoàn kết giúp thanh niên và phong trào thanh niên không ngừng lớn mạnh.

Những phong trào thanh niên tiêu biểu thời bấy giờ phải kể đến đó là "Quân sự hóa thanh niên – mỗi thanh niên là một dân quân", tổ chức, giáo dục, lãnh đạo thiếu nhi cứu quốc, phát động phong trào tăng gia sản xuất ủng hộ tiền tuyến, phát động phong trào chống bắt lính ở vùng tạm chiếm…

Từ các phong trào xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu như: trí thức yêu nước cô giáo Trần Thị Hân, thầy giáo Đặng Văn Quang ở Tam Bình, đồng chí Nguyễn Thị Nhỏ ở Châu Thành được bầu vào xứ ủy Nam kỳ khi mới 22 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Thiệt, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Châu Văn Ký, Nguyễn Văn Nhung, liệt sĩ Lục Sĩ Thành ở Trà Ôn…

Từ những năm 1950, để chống lại chủ trương tổng động viên bắt lính và vơ vét tài sản của người dân ở chiến trường Miền Nam của thực dân Pháp, đoàn viên thanh niên tỉnh Vĩnh Long vẫn kiên cường bám trụ, nhiều đồng hy sinh, tổ chức Đoàn hoạt động hết sức khó khăn. Để thay đổi tình hình, Trung ương cục chỉ đạo sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Long- Trà Vinh thành một tỉnh lấy tên tỉnh Vĩnh Trà, tổ chức Đoàn Thanh niên đổi tên là Đoàn Thanh niên cứu quốc Vĩnh Trà, hàng loạt cán bộ Đoàn của Tỉnh, Huyện được tăng cường cho cơ sở, chuyển từ hoạt động bí mật sang công khai và bán công khai, giữ vững địa bàn, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ cách mạng cho đoàn viên thanh niên, chống âm mưu lôi kéo và khủng bố thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc các cấp phù hợp với tình hình của vùng tạm chiếm, vận động thanh niên đấu tranh chống giặc; phong trào chống bắt lính và công tác địch ngụy vận; tổ chức lãnh đạo thanh niên đấu tranh chống bình định lấn chiếm và phá thế kềm kẹp của địch để bảo vệ thành quả cách mạng.

Phong trào của tổ chức Đoàn thanh niên đã đem lại kết quả to lớn như trận tiêu diệt chi khu Gạch Gốc, cứ điểm Nha Tráp (Hựu Thành-Trà Ôn), trận Mai Phốp (Vũng Liêm), trận đốt kho xăng giặt ở thị xã Vĩnh Long…

Qua 09 năm kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đoàn Thanh niên ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, xung kích đấu tranh, hy sinh vì độc lập dân tộc và giải phóng tỉnh nhà.

Cuối những năm 1954, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Vĩnh Long chuyển vào hoạt động bí mật và đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động và được tổ chức theo hình thức chuỗi rễ (phân đoàn trưởng được 01 đảng viên lãnh đạo trực tiếp và nắm 2 đoàn viên trong phân đoàn, mỗi đoàn viên trong phân đoàn nắm 2 thanh niên tích cực, mỗi thanh niên tích cực nắm 2 quần chúng thanh niên cảm tình) với phương châm hoạt động "bí mật bất hợp pháp là cơ bản, tận dụng các hình thức công khai, bán công khai để tập hợp quần chúng thanh niên rộng rãi".

Một phong trào lớn được tổ chức Đoàn thanh niên lao động phát động đó là: Thanh niên cùng nhân dân Vĩnh Long đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, buộc thi hành hiệp định Giơnevơ; phong trào tẩy chay trò hề phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống; phong trào chống thu tô gìn giữ quyền lợi ruộng đất cho nhân dân; phong trào học sinh, sinh viên; phong trào đấu tranh chống tố cộng- diệt cộng; bám trụ, xúc tiến công tác binh vận và xây dựng lực lượng vũ trang tuyên truyền, diệt ác ôn. Bộ máy của Đoàn Thanh niên ở Vĩnh Long thời kỳ này được xây dựng có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở và phát triển rộng khắp, đã lãnh đạo và tổ chức thanh niên tỉnh nhà vượt qua được giai đoạn khó khăn, thử thách, tạo bước ngoặc lịch sử cho cuộc đấu tranh cách mạng ở tỉnh nhà.

Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Vĩnh Long lần thứ I được tổ chức vào tháng 10/1964 tại xã Mỹ Thuận nay là xã Nguyễn Văn Thảnh huyện Bình Minh, đây là kết quả 10 năm vận động đấu tranh kiên cường trong thanh niên của tổ chức Đoàn qua các giai đoạn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn gồm 11 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Sau đại hội, nhiều phong trào lớn đã được phát động trong đó nổi bật là các phong trào thanh niên tham gia xây dựng ấp chiến đấu, sản xuất và chế tạo vũ khí thô, chống địch càn quét giữ vững vùng giải phóng, phong trào thi đua sản xuất, phục hóa, khai hoang mở rộng diện tích…, thời kỳ này toàn tỉnh có hơn 1500 đoàn viên và hơn 8000 hội viên đoàn thể, trong đó số đông là hội viên thanh niên giải phóng.

  Gần 30 năm được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên và thanh niên tỉnh nhà cùng nhân dân đánh bại chiến lược chiến tranh bình định, phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của Mỹ, Việt Nam hóa chiến tranh góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975.

Tiếp bước và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh nhà, tổ chức Đoàn thanh niên của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, trong giai đoạn này, đã có nhiều tấm gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Phạm Hùng, Nguyễn Văn Thiệt, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cung…   

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cũng từ đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long chính thức được mang tên gọi ấy cho đến nay.

Kể từ đó, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động tuổi trẻ tỉnh nhà đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Ba xung kích" thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Vào thời điểm này, nhiều thanh niên tỉnh nhà xung phong về các vùng kinh tế mới tăng gia sản xuất, tích cực tham gia phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể";phong trào "Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Lào và Campuchia… lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long đã được hình thành trong giai đoạn này. Hiện tại toàn tỉnh có hơn 70 Cựu TNXP thời kỳ trước 1975 và hơn 500 cựu TNXP thời kỳ sau 1975, theo yêu cầu và nguyện vọng của lực lượng thanh niên xung phong thời bấy giờ, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã thành lập Ban Liên lạc, Ban Vận động thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Long và tiến hành Đại hội hội viên Hội cựu TNXP tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007-2012.

Đến năm 1992, Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh được tái thành lập, qua 20 năm cống hiến và phát triển, Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long vẫn là chổ dựa tin cậy, xứng đáng của thanh niên tỉnh nhà.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI nhiệm kỳ 1992-1997 đã quán triệt Nghị quyết Nghị quyết 04 của BCH Trung ương Đảng khóa VII và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa V về  "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới". Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã phát động hai phong trào lớn là "Thanh niên lập nghiệp- Tuổi trẻ giữ nước",  đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như nhận phụng dưỡng mẹ VNAH, áo lụa tặng bà trong thiếu nhi, tham gia vận động gây quỹ đền ơn đáp nghĩa, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên…các phong trào này đã thực sự đi vào đời sống của thanh niên, từng bước đáp ứng nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Mặc dù, trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác Đoàn còn rất nhiều khó khăn, nhưng tổ chức Đoàn thanh niên các cấp vẫn không ngừng sáng tạo tìm ra hướng đi, phong trào mới phù hợp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII nhiệm kỳ 1997-2002, thanh niên và công tác thanh niên tỉnh nhà có những bước phát triển mới trên nền tảng những thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành. Nhiệm kỳ này, toàn Đoàn thực hiện mục tiêu chung là tập trung xây dựng tổ chức Đoàn- Hội- Đội cơ sở nhất là Chi đoàn ấp, khóm vững mạnh đủ khả năng để giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, lập thân lập nghiệp, giữ nước, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày thêm giàu đẹp, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện mục tiêu này, Đoàn các cấp đã triển khai rộng khắp 7 chương trình hành động của Đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội bao gồm: Thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thanh niên giúp nhau lập nghiệp; thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; thanh niên tham gia xây dựng gia đình trẻ văn hóa, con cháu hiếu thảo; tuổi trẻ giữ nước và đền ơn đáp nghĩa; tuổi trẻ với 3 mục tiêu dân số- sức khỏe- môi trường. 7 chương trình hành động cách mạng của Đoàn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp thanh niên.

Trước những yêu cầu cấp thiết của thanh niên trong các lĩnh vực như học tập, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hội nhập  kinh tế quốc tế, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007-2012 đã phát động và thực hiện 2 phong trào lớn đó là: "5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc"  "5 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp". Hai phong trào đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo được sự hấp dẫn của tổ chức Đoàn các cấp, thu hút sự quan tâm, tham gia tích cực của thanh thiếu nhi vào nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ QPAN, hỗ trợ, giải quyết những vấn đề bức xúc, nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ và sự đồng cảm của xã hội như: xây dựng nhà nhân ái, xây dựng cầu nông thôn, sửa chữa đường giao thông nông thôn, trao học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho thanh niên học tập, lao động sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và xuất khẩu lao động... các phong trào hiến máu tình nguyện, đảm nhận đoạn đường an toàn giao thông, bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu,... qua các phong trào tổ chức Đoàn các cấp không ngừng được củng cố, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, chất lượng tổ chức Đoàn các cấp nhất là cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn, Đoàn viên từng bước được nâng lên, Đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng ngày càng đông về số, mạnh về chất.

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trãi qua 81 năm hình thành, phát triển đã được sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, xứng đáng với bao thế hệ Nam bộ thành đồng, với truyền thống quê hương anh hùng, nơi sản sinh ra nhiều tấm gương trẻ tuổi được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: Nguyễn Chí Trai, Võ Văn Tưởng, Thạch Thia và nhiều vị lãnh đạo kiên trung, tận tụy hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Cố thủ tướng Chính Phủ Võ Văn Kiệt, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa…

Tuổi trẻ hôm nay luôn tự hào và quyết tâm tiến bước dưới ngọn cờ vinh vang của Đảng, xung kích, sáng tạo cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp.

 

Website liên kết