Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Hôm nay: 1
Trong tuần: 1
Trong tháng: 1
Tất cả: 73

Văn bản


Số văn bản:  Trích yếu văn bản: 

Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
22 CTr/TĐTN – BTG Đoàn TNCS HCM Tỉnh Vĩnh Long CTHĐ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chương trình 10/05/2016
04CTr/ĐTN Đoàn TNCS HCM Tỉnh Vĩnh Long Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 Chương trình 05/05/2013
20 Ctr/TĐTN - BTG Đoàn TNCS HCM Tỉnh Vĩnh Long CTHĐ Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030" Chương trình 11/11/2015
15-CTr/TĐTN Đoàn TNCS HCM Tỉnh Vĩnh Long CT Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long năm 2015 Chương trình 21/01/2015

 Trang đầu    1    Trang cuối